Kawan-kawan setia

Sabtu, 21 Mac 2009

Dilema UMNO?, Politik Wang

Mengapa berlaku politik wang dalam UMNO?, mungkin kerana singkatan dari Perhimpunan Agong UMNO ialah PAU. Kerana itu setiap kali Perhimpunan Agong UMNO di adakan masa itulah perwakilan UMNO akan PAU para pemimpin mereka.
Mengapa berlaku Politik Wang dalam UMNO? mungkin juga fobia pemimpin akan kalah, kerana itu timbul kata-kata hikmat: "Bagi Salah, tak bagi kalah"

Tiada ulasan: